Hurá! Jsem těhotná!!!

První, na co narazíte,bude množství zkratek v těhotenské průkazce. Co znamenají?
PM – datum poslední menstruace( počítá se její začátek)
TP- termín porodu
OP- ozvy plodu
UZ- ultrazvukové vyšetření
PPH -poloha podélná hlavičkou ( plod leží hlavičkou dolů)
KP- poloha koncem pánevním ( tedy zadečkem dolů)
PV- plodová voda
ASP- akce srdeční plodu
Placenta na PS, ZS- placenta je uložena na přední stěně ( zadní stěně)
OGTT- test, zachycující možný vznik „cukrovky“
CTG- kardiotokografické vyšetření- tedy monitorování stavu plodu pomocí  záznamu jeho srdeční frekvence
CRL- temeno- kostrční délka plodu( tedy jeho délka od hlavičky po zadeček, slouží jako nejpřesnější ukazatel  stáří plodu v prvních 12 týdnech gravidity)
BPD- biparietální rozměr hlavičky( parietální kost je kost temenní, je to tedy příčný rozměr hlavičky od jednoho temene k druhému)
HC- obvod hlavičky
FL- délka femuru( tedy stehenní kosti)
AC- obvod bříška
FW- váhový odhad hmotnosti plodu z výše naměřených parametrů( BPD,HC,FL,AC)
Prvotrimestrální screening- vyšetření sloužící k detekci genetických vad( viz samostatná kapitola)

Termín porodu.
Gravidita trvá 40 týdnů. Pokud si to přepočtete na kalendářní měsíce, zjistíte, že to není  9 měsíců. ( Protože červenec, srpen mají 31 dnů, ale únor jen 28 dnů- počítání na měsíce je tedy značně nepřesné.)  Termín porodu je nejpřesněji stanoven dle velikosti plodu v prvních dvanácti týdnech a to dle CRL (viz. výše). Později již nelze termín porodu měnit, protože to nic nevypovídá o tom, jak je plod starý, ale pouze to , jak je velký. Maminka, která porodí v termín dítě vážící 4500 g ho nemá 2x starší než ta, která porodí plod vážící 2500 g.Je jenom těžší, větší. V naší ambulanci Vám bude miminko  v prvních 12 týdnech změřeno, fotka uložena do průkazky , abychom se vyhnuli dalším nejasnostem.( Zápis vypadá takto : 9+5 znamená, že je plod starý 9 týdnů a pět dnů)

27. 03. 2013


This shows content of element who has id="data"

Pozor, změna místa ordinace

Vážené klientky, s radostí Vám oznamujeme, že Vás od 16.3.2015 přivítáme v nových prostorách.

Naše nová ambulance se nachází vzdušnou čarou cca 1,3km od stávajících prostor – ul. U Studia, směr Ostrava Výškovice, u křížení ulic Výškovická, Rudná, v blízkosti Kauflandu O. Zábřeh a Siko koupelen.

Telefonní číslo 596 784 712 zůstává stejné.

Více informací