Hurá! Jsem těhotná!!!

První, na co narazíte, bude množství zkratek v těhotenské průkazce. Co znamenají?
PM – datum poslední menstruace (počítá se její začátek)
TP- termín porodu
OP- ozvy plodu
UZ- ultrazvukové vyšetření
PPH - poloha podélná hlavičkou (plod leží hlavičkou dolů)
KP- poloha koncem pánevním (tedy zadečkem dolů)
PV- plodová voda
ASP- akce srdeční plodu
Placenta na PS, ZS - placenta je uložena na přední stěně (zadní stěně)
OGTT - test, zachycující možný vznik „cukrovky“
CTG - kardiotokografické vyšetření - tedy monitorování stavu plodu pomocí  záznamu jeho srdeční frekvence
CRL - temeno - kostrční délka plodu (tedy jeho délka od hlavičky po zadeček, slouží jako nejpřesnější ukazatel  stáří plodu v prvních 12 týdnech gravidity)
BPD - biparietální rozměr hlavičky (parietální kost je kost temenní, je to tedy příčný rozměr hlavičky od jednoho temene k druhému)
HC- obvod hlavičky
FL - délka femuru (tedy stehenní kosti)
AC - obvod bříška
FW - váhový odhad hmotnosti plodu z výše naměřených parametrů (BPD,HC,FL,AC)
Prvotrimestrální screening- vyšetření sloužící k detekci genetických vad (viz samostatná kapitola)

Termín porodu.
Gravidita trvá 40 týdnů. Pokud si to přepočtete na kalendářní měsíce, zjistíte, že to není  9 měsíců. ( Protože červenec, srpen mají 31 dnů, ale únor jen 28 dnů - počítání na měsíce je tedy značně nepřesné.)  Termín porodu je nejpřesněji stanoven dle velikosti plodu v prvních dvanácti týdnech a to dle CRL (viz. výše). Později již nelze termín porodu měnit, protože to nic nevypovídá o tom, jak je plod starý, ale pouze to, jak je velký. Maminka, která porodí v termín dítě vážící 4500 g ho nemá 2x starší než ta, která porodí plod vážící 2500 g. Je jenom těžší, větší. V naší ambulanci Vám bude miminko  v prvních 12 týdnech změřeno, fotka uložena do průkazky, abychom se vyhnuli dalším nejasnostem. (Zápis vypadá takto: 9+5 znamená, že je plod starý 9 týdnů a pět dnů)

27. 03. 2013