Rodičovský příspěvek,porodné,peněžitá pomoc v mateřství

Porodné
Pro rodiče, kterým se narodilo první dítě, a jen v případě, že jejich průmněrné příjmy. Nepřesahují 2,4 násobek životního minima domácnosti. Příjmy se posuzují za poslední kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte a započítávají se čisté příjmy.

Kolik dostanete?
Na jedno dítě 13 000, narodí-li se dětí víc, je porodné 19 500.

Kdo žádá ?
Matka narozeného dítěte.

Co je třeba doložit?
Průkazy totožnosti, rodný list dítěte, doklad o výši čtvrtletního příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí.

Kde žádat?
Na úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

Peněžitá pomoc v mateřství
Na takzvanou mateřskou mají nárok ti, kteří jsou nemocensky pojištěni.( V případě nemoci dostávají nemocenskou.) Za zaměstnance pojistné automaticky odvádí zaměstnavatel,studenti a nezaměstnaní pojištěni nejsou. Také ti, kdo si vydělávají brigádami( dohoda o provedení práce) a jejich měsíční  příjem u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 10 000 Kč, nárok na nemocenskou nemají. Pro podnikatele je nemocenská pojistka dobrovolná, záleží na Vás, zda si ji platíte. Další podmínky: nestačí, aby žena po dlouhodobé nezaměstnanosti ne měsíc nastoupila do práce a pak šla ihned na mateřskou. Musí být nemocensky pojištěna aspoň 270 dnů v uplynulých  dvou letech. Ženám, které porodí a předtím byly na rodičovské, se nárok na mateřskou počítá podle příjmů z předchozího zaměstnání. Na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před plánovaným datem porodu a vyplácena je po dobu 28 týdnů( u dvojčat 37 týdnů).

Kdo žádá?
Matka dítěte; po šestinedělí může s otcem uzavřít dohodu o převzetí dítěte do péče, pak může o dávku požádat on.

Co je třeba doložit?
Potvrzení od ošetřujícího lékaře o očekávaném porodu dítěte.

Kde žádat?
Zaměstnanci u zaměstnavatele, podnikatelé u ČSSZ.

27. 03. 2013


This shows content of element who has id="data"

Pozor, změna místa ordinace

Vážené klientky, s radostí Vám oznamujeme, že Vás od 16.3.2015 přivítáme v nových prostorách.

Naše nová ambulance se nachází vzdušnou čarou cca 1,3km od stávajících prostor – ul. U Studia, směr Ostrava Výškovice, u křížení ulic Výškovická, Rudná, v blízkosti Kauflandu O. Zábřeh a Siko koupelen.

Telefonní číslo 596 784 712 zůstává stejné.

Více informací